Середа, 16.01.2019, 05:28
Вітаю Вас Гість | RSS
Календар подвй
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методична скарбничка

Головна » Файли » Освітня діяльність

Виховна система школи
25.01.2016, 12:15

Виховна система школи

як засіб забезпечення умов для самореалізації особистості

відповідно до її здібностей, інтересів.

 

Школа – це маленька держава із своїми законами, традиціями, звичаями.

                                                                                      О.А.Захаренко

Сучасна школа вимагає переосмислення підходів до виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі життєтворчості учня, створення сприятливих умов для зростання його особистості, самореалізація у різних видах діяльності. Намагаючись знайти нові, нестандартні шляхи розв’язання цієї проблеми педагогічний колектив працює над створенням такої моделі виховної системи, де значна увага приділяється вихованню людини як творця свого життя. Тому і пріоритетним напрямком своєї діяльності вважає створення комфортного виховного середовища, де враховуються інтереси і запити всіх учасників навчально-виховного процесу. У тісній співпраці, співтворчості педагогів, учнів, батьків, громади виховується особистість, яка має розвинену життєву компетентність, спроможна самостійно збагачувати її в процесі реалізації власної життєвої стратегії, яка є творцем свого індивідуального життя та учасником творення життя суспільства. Створена своєрідна виховна система школи передбачає вміння вчителів надавати допомогу в організації життя учнівського колективу та колективній творчості учнів, яка забезпечує досягнення цілей і завдань, а вони полягають у вихованні учнів як громадян, що шанують власну гідність та гідність інших людей, уміють вільно висловлювати свою життєву позицію, поважають культуру свою та інших народів, є незалежними у вчинках і судженнях, є толерантними.

Мета виховної системи - створення комфортного виховного середовища, що ґрунтується на демократичних засадах співтворчості вчителів , учнів, батьків спрямованої на індивідуальний розвиток особистості, що сприяє її зростанню.

Головні її завдання:

· виховання особистості, здатної приймати рішення у ситуації морального вибору і нести відповідальність перед собою, суспільством, державою;

· створення умов для саморозвитку особистості;

· формування розуміння здоров’я як особистої та громадської цінності, мотивації ведення здорового способу життя;

· Формування навичок толерантної поведінки, конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій;

· виховання духовно багатої особистості, патріота та громадянина своєї Батьківщини;

· створення умов для співтворчості педагогів, учнів, батьків, громадськості;

· підготовка до суспільно-громадської та фахової спеціалізації учнів;

· формування навичок проектування свого життя;

· забезпечення науково-методичного супроводу виховної системи;

· гармонізація, гуманізація взаємин у системі «Школа - родина».

Новацією – є особистісно-зорієнтований підхід до створення умов зростання особистості через партнерство всіх учасників виховного процесу та соціуму на основі діагностично-корекційної роботи. Напрямки виховної системи – національно-патріотичний, морально-правовий, превентивний, фізкультурно-оздоровчий, художньо-естетичний, трудовий, екологічний, сімейно-родинний та робота учнівського самоврядування. Основні принципи виховної системи: науковість, системність, конкретність, особистісна орієнтованість. Основа виховної системи: повага і довіра до дитини, визнання її права на життя та здоров’я, навчання і власний моральний вибір.

Умови ефективності виховної системи:

· наявність шкільної діагностики та психологічного супроводу: · співпраця всіх складових виховного процесу:

· партнерство з громадськими організаціями, службами селища:

· організація роботи гуртків, учнівських об’єднань:

· діяльність учнівського самоврядування:

· організація самоосвіти педагогів і педагогічної освіти батьків: · розвиток професійної компетентності класних керівників. Методичне забезпечення виховної системи: · педагогічні та методичні ради;

· методичні об’єднання;

· районні семінари;

· робота творчих груп;

· наради при директору, заступниках НВР;

· вивчення, впровадження передового педагогічного досвіду.

Метою методичного забезпечення є зростання рівня професійної компетентності педагогів як умови реалізації розвитку особистості, оновлення навчально-виховного процесу. У цій роботі забезпечується комплекс практичних заходів:

· упровадження інноваційних технологій у практичну педагогічну діяльність класних керівників;

· вивчення та пропаганда передового педагогічного досвіду педагогічної діяльності;

· підвищення професійної кваліфікації вчителів, розвиток компетентності і творчих пошуків, нових методик, форм, прийомів;

· підвищення ефективності виховного процесу;

· розв’язання проблеми з виховної роботи, над якою працює школа «Формування в учнів потреби в правовій освіті, культури праці, навичок здорового способу життя, виховання поваги до законів і норм співжиття в суспільстві, в процесі духовного становлення і розвитку особистості».

Для реалізації методичного забезпечення виховного процесу використовуються тематичні педради, презентації виховних ідей і технологій, психолого-педагогічні консиліуми, моніторинг виховної діяльності (діагностування, анкетування, тестування), взаємовідвідування виховних заходів, групові та індивідуальні співбесіди щодо організації виховного процесу.

Методична робота дає можливість сформувати у класних керівників уміння:

· плідно співпрацювати з учнями, враховуючи їх інтереси і запити;

· диференційовано підходити до розв’язання виховних проблем;

· залучати до розбудови виховної системи учнів, батьків, позашкільні організації;

· упроваджувати елементи інноваційних виховних технологій.

Маючи добру фахову підготовку, професійний ріст і створюючи виховну систему педагоги керуються принципами:

- кожна дитина – це унікальна особистість, отож пріоритет – її інтересам і запитам;

- зробити все, щоб кожен учень прагнув не лише мати добрі знання, а й намагався самовдосконалюватися, реалізуватись як творча особистість.

Виховна система школи побудована таким чином, що усі 396 учнів охоплені виховною діяльністю в класних колективах, органах учнівського самоврядування. Серед 396 учнів, що навчаються у школі дітей, що доїжджають з сіл Маньківського району – 64, з неповних сімей – 57, дітей-сиріт та тих, що знаходяться під опікою – 3, дітей-інвалідів – 10, напівсиріт – 12, малозабезпечених – 11, дітей, що проживають в дистанційних сім’ях – 3, з багатодітних сімей – 61 дитина. Педагоги докладають максимум зусиль, щоб зрівняти шанси всіх дітей на участь у виховному процесі школи, враховуючи соціокультурні умови в сім’ях. У тісній співпраці психологічної служби та класних керівників забезпечується участь категорійних дітей у позаурочній діяльності, контролюється зайнятість їх в гуртковій роботі, спортивних секціях, класних та позакласних заходах. Пріоритетним напрямком виховної системи школи є морально-правовий, першочерговим завданням якого є створення сприятливого середовища для особистісного зростання учнів, захисту їх прав, надання учнівській молоді правових знань, розвиток у школярів рис толерантної особистості, яка спроможна жити й орієнтуватися в динамічному сучасному світі. Даний напрямок роботи знаходить своє відображення через діяльність Ради профілактики, на засіданнях якої за участю адміністрації та представників правоохоронних органів проводиться роз’яснювально-просвітницька робота з учнями, що порушують режим роботи школи, не дотримуються єдиних вимог для учнів, схильні до вживання алкоголю, займаються тютюнопалінням. Правове виховання у школі – це і уроки правознавства, основ здоров’я, Я і Україна, це і Місячники правових знань, конкурси знавців права, брейн-ринги, засідання «круглого столу», години спілкування за участю спеціалістів психологічної служби, представників правоохоронних органів, виставки малюнків та плакатів «Щоб могла країна жити, треба щоб жили права», зустрічі з провідними спеціалістами юстиції, КМСД, служби у справах дітей та молоді при райдержадміністрації, ЦСССМ. Велика увага приділяється і превентивному вихованню та оздоровчо-профілактичній роботі. Профілактика шкідливих звичок та захворювань, пропаганда здорового способу життя відбувається через систему заходів: уроків основ здоров’я, фізичної культури, Місячники здорового способу життя, акції «не спали життя», «переможемо СНІД разом», виставки валеолистівок «Здоровим бути модно», участі в районній учительсько-учнівсько-батьківській конференції «ВІЛ/СНІД. Шляхи подолання, сан просвітницька робота спеціалістів ЦРП, волонтерського загону «Відкрите серце», перегляд відеофільмів з подальшим аналізом, обговорення статей періодичної преси щодо переваг здорового способу життя, проведення Малих Олімпійських ігор. На постійному контролі психологічної служби, класних керівників учні, що стоять на внутришкільному обліку, учні, що схильні до правопорушень, крадіжок, сім’ї, що потребують підвищеної соціальної уваги та соціального супроводу. Це і зайнятість учнів в позаурочний час, відвідування гуртків, спортивних секцій, позашкільних установ. 60% учнів відвідують шкільні гуртки, спортивні секції, 30% учнів зайняті в гуртках, навчально-практичних заняттях позашкільних установ: школи мистецтв, ЦДЮТ, ЦСССМ. Складовою виховної системи школи є спортивно-оздоровча робота. Учасники спортивно-масових заходів є переможцями районних, обласних, Всеукраїнських змагань. Залучаються учні і до художньо-естетичного виховання. Вони активні учасники районних конкурсів малюнків, художньої самодіяльності, шкільних свят. Більше 10 років хореографічні колективи та вокалісти є призерами обласного огляду-конкурсу «Грайлива веселка». Учні школи входять до складу художніх колективів ЦДЮТ «Нотка», «Міраж», учні 10-х класів є учасниками драматичного гуртка. За свою творчу діяльність даним колективам присвоєно звання «Зразковий». Вагомим чинником ефективної виховної системи є робота учнівського самоврядування, яка розвинена на загально районному, загальношкільному, класному рівнях. Взаємовідносини «учитель-учень» ґрунтується на принципах рівності суб’єктів, взаємодовірі, повазі і розумінні. Протягом 20 років діє ефективна структура учнівського самоврядування, яка сприяє формуванню фізично здорового, духовно багатого покоління, яка шанує свою громадянську, національну та особисту гідність, виявляє працелюбність та здатність до самонавчання та самовдосконалення. Ефективним чинником утілення в життя виховної системи школи є впровадження через органи учнівського самоврядування загально шкільного конкурсу «Кращий класний колектив року». Всі заходи, що проводяться у комплексі, плануються в погодженні з активом учнівського самоврядування, а через нього з усіма учнями комплексу. Рада учнівського самоврядування протягом навчального року організовує та тримає на контролі проходження конкурсу, який охоплює всі напрямки роботи. Підсумки конкурсу підводяться двічі на рік – посеместрово. На підсумковій лінійці в кінці навчального року відбувається нагородження переможців. Вагомою складовою виховної системи є національно-патріотичне виховання, яке знаходить своє відображення у виховних заходах приурочених Дню соборності України, Дню Перемоги, Афганській війні, святкуванні Дня захисника Вітчизни, Дня Збройних сил України, акціями «Забуті могили», «Привітай ветерана», «Милосердя», «Турбота», «Стежиною добра», «З любов’ю до ближнього», участю у районних конкурсах «Сім духовних святинь малої Батьківщини», «Пишаюся тобою, рідний краю», «Мій ідеал громадянина-патріота», «Наш пошук і творчість тобі, Україно», «Об’єднаймося ж, брати мої», конкурсами інсценізації військово-патріотичної пісні, зустрічами з ветеранами ВВв. Сучасна виховна система школи не мислима без упровадження інноваційних методик, інтерактивних форм роботи, занять. Тому і працює у закладі психологічний театр «Здоров’я», волонтерський загін «відкрите серце», проводяться тренінгові заняття у «Школі лідерів», діють програми «Рівний-рівному», «скажемо курінню – Ні!», «Підлітковий алкоголізм – дорога в нікуди». Налагоджена тісна співпраця з організаціями та службами району: ЦСССМ, ЦДЮТ, ССДМ при райдержадміністрації, КМ у справах дітей, РБ, РП. Для успішного функціонування виховної системи важливим є співпраця та партнерство з батьками. Оскільки ставлення батьків до потреб виховання не є однозначним, ми намагаємось відверто будувати свої взаємини з ними так, щоб допомогти дитині зберегти душевний комфорт в умовах сім’ї і школи. У практичній виховній співпраці з батьками використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи. Класними керівниками, психологічною службою проводяться індивідуальні і групові консультації, сумісні акції, виховні заходи. Ефективним засобом формування мотивації на здоровий спосіб життя стали спортивні змагання «Тато, мама і я – спортивна сім’я», під час яких батьки допомагають педагогам у формуванні в учнів здоров’язберігаючих компетентностей. У кабінеті психологічної служби створено консультпункт для батьків, до роботи якого залучаються спеціалісти КМ у справах дітей, ССДМ при райдержадміністрації, що дозволяє проводити оперативну корекцію виховних впливів сім’ї та школи. Варіантів роботи в системі «вчителі – учні - батьки» багато, та основа їх єдина – пошуки конструктивних шляхів взаємовідносини на основі довіри, взаємоповаги, взаємодопомоги, доброзичливості. Результативність виховного процесу, виховної системи школи: - зріс рівень згуртованості класних колективів; - за рейтингом участі у районному проекті ліги старшокласників «сім духовних святинь малої Батьківщини» учнівське самоврядування «паросток» посіло ІІ місце; - на протязі 15 років у районному конкурсі на кращу організацію правової освіти та виховання школа посідає призові місця, двічі у даному конкурсі була переможцем на обласному рівні; - більше 10 років хореографічні колективи та вокалісти є переможцями та призерами обласного етапу конкурсу-огляду дитячої творчості «Грайлива веселка»; - у Всеукраїнському конкурсі «школа сприяння здоров’ю» навчальний заклад нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки України; - на протязі 10 років жоден учень школи не стоїть на обліку у КМ у справах неповнолітніх, ССДМ при райдержадміністрації; - відчутно зменшилась кількість учнів, що займаються тютюнопалінням; - низький відсоток учнів, що пропускають заняття без поважних причин; - у щорічній районній грі-випробуванні «Котигорошко» команда комплексу посідає призові місця: 2008 рік – І місце, 2009 рік – ІІ місце, 2010 рік – ІІ місце.

Категорія: Освітня діяльність | Додав: Shkola-Malynivka
Переглядів: 96 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Вхід на сайт
Точна година
Пошук
Освітні сайти
Малинівська ЗОШ

Сайти шкіл району

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НОВОСЕЛИЦЬКОЇ Р Д А

Новоселицька районна організація профспілки

МВС